Fotografije skorašnjih akcija i događaja

Humanitarni turnir u Košarci, Kraljevo 28.08.2016

Obuka, prijava i priprema za konkurs za zapošljavanje

Posmatranje Marsa i Saturna 23.08.2016 Trstenik

Seminar Asocijacija Vrnjačka Banja

Volonterska akcija čišćenje omladinskog keja

Zajedno za mlade - Konferencija o omladinskoj politici u lokalnoj zajednici i prvi sastanak mreže za mlade